تدتول

Jun 10

تدتول

90 75 60 45 30 15 0 درجه / تابع 1 96/0 85/0 7/0 5/0 25/0 0 Sin 0 25/0 5/0 7/0 85/0 96/0 1 Cos تعريف نشده 7/3 7/1 1 56/0 25/0 <

n=n1/n2=(sin iهوا /sin Eمحيط 1)/(sin gهوا / sin محيط 2)=sin Eمحيط 1/ sin fمحيط 2


تدتول

زاويه می گویند آنچه ترکیه. معنای زاويه زبان ترکیفيديو تدتول

زاوية الشيخ تنضم للحراك وتحتج ضد الحكرة والتهميش

مقالة عن تدتول

سلام , با عرض پوزش به دليل كمبود وقت نمي تونم مطالب مورد نظر را دسته بندي و به موقع نمايش بدم براي همين تصميم گرفتم تا بعد از كنكور سال 90 سر فرصت به اين كار برسم باشد كه مطالب را آن طور كه شايسته است منتقل كنم.

شايد برخي ها فكر كنند كه بخاطر سن و سالم نتونم مطالب علمي و كاربردي را خوب انتقال بدم ولي قول ميدم مطالبي كه خواهم گفت علاوه بر داوطلبان كنكور و آزمون هاي تستي كمك خوبي هم براي دانشجويان عزيز باشه البته در اين راستا از تعدادي دوستان دانشجو و اساتيد دانشگاه كمك گرفته و خواهم گرفت.

هدف اصلي من از برقراري چنين وبلاگي در آينده نشان دادن ساده گي و لذت بخش بودن مثلثات است و اينكه چقدر راحت ميشه با مفاهيم ساده رياضي و قوانين مثلثات از اين مبحث بصورت كاربردي استفاده كرد .

ميدونم تا تير ماه كلي فاصله است ولي توصيه من تا آن زمان استفاده از روش كلاسيك كتاب هاي درسي دوره دبيرستان و دانشگاه است ولي بد نيست كه به دانسته هاي خودتان اين دفعه با ديدگاه عددي و متفاوت زير نگاهي بياندازيد بدون شك خيلي از راه ها را كوتاه و آسان تر ميكند.

توجه: تمامي مطالبي كه در آينده در وبلاگ خواهم گفت بر پايه مفاهيم زير مي باشد لطفا قبل از فراگيري آنها مبحث مثلثات پايه را مرور كنيد البته منظورم از نزد خودتان است زيرا تا تير ماه سال 90 فكر نمي كنم مطلبي را روي وبلاگ بارگذاري كنم.

ولي هر وقت فرصت كنم مطالب را بروز مي كنم.

يادگيري و حفظ چند جدول و شكل زير كمك بسياري در حل و فهم تست ها مي نمايد.

 مرجع تخصصي آموزش و بررسي تست هاي مثلثات با روش هايي بسيار سريع و آسان- مفهومي و علمي

90 75 60 45 30 15 0 درجه / تابع 1 96/0 85/0 7/0 5/0 25/0 0 Sin 0 25/0 5/0 7/0 85/0 96/0 1 Cos تعريف نشده 7/3 7/1 1 56/0 25/0 <

Source: http://www.math2day.loxtarin.com/


مزيد من المعلومات حول تدتول تدتول