معنى زخم

Apr 28

معنى زخم

Joan Halifax: Compassion and the true meaning of empathy معنى زخم.

فيديو معنى زخمشقاق عبارتست از زخم طولي در نيمه تحتاني کانال مقعد که در اثر پارگي لايه اپي تليال پوشاننده کانال مقعد در ناحيه زير خط دندانه اي (dentate line) ايجاد ميشود. شقاق اکثراً در ناحيه مياني- خلفي مقعد رخ ميدهد. يبوست از علل مهم ايجاد کننده شقا�

مطهری از برداشت مردم ایران از این آيه و استفاده گسترده از آن انتقاد می‌کند:

مباركه يعنى «داراى بركت، بدون شوم�مزيد من المعلومات حول معنى زخم

مقاله مرتبط با کرم آنتی فیشر

کرم آنتي فيشر Antifissure Cream

کرم ـ تيوب 30 گرمي در جعبه مقوايي با بروشور.

- درمان شقاق مقعد(Anal fissure)

عصاره بابونه (Matricaria chamomilla)، عصاره دارمازو (Quercus infectoria)

بر اساس وجود 0.077 تا 0.104 ميلي گرم آپي ژنين(apigenin) و22.85 تا 30.9 ميلي گرم فنل در هر گرم فراورده

کامازولن، بيزابولول، آگلايکون،کوئرستين

آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

شقاق عبارتست از زخم طولي در نيمه تحتاني کانال مقعد که در اثر پارگي لايه اپي تليال پوشاننده کانال مقعد در ناحيه زير خط دندانه اي (dentate line) ايجاد ميشود. شقاق اکثراً در ناحيه مياني- خلفي مقعد رخ ميدهد. يبوست از علل مهم ايجاد کننده شقا�

Source: http://www.barijessence.com/?page=relatedarticle&itemid=190


معنى زخممعنى زخم